Αγαπητά μέλη,
Παρακαλούμε όπως βρείτε την αίτηση εγγραφής όπως επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο όπως επίσης μπορείτε να δείτε σε επισυναπτόμενο pdf το νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και πως θα εφαρμοστεί εν προκειμένω στο Σύλλογό μας.
©2019 Alumni Saint Paul-Amicale. All Rights Reserved.