Συνάντηση Δ.Σ. Συλλόγου Αποφοίτων με τους Διευθυντές της Σχολής

ΣυνάντησηΔΣμεΣχολη


Την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία του Συλλόγου μας, είχαμε την χαρά και την τιμή να συναντηθούμε με τους Διευθυντές της Σχολής

μας, κκ. Α. Ρηγούτσο, Α. Βουτσίνο, Α. Κούτσα και κκ. Μ. Ρούσσο  και να συζητήσουμε για την κοινή μας δράση καθώς και για την ανάπτυξη της ήδη καλής συνεργασίας μας.
Το κλίμα ήταν άριστο και ακούστηκαν όλες οι απόψεις με μεγάλο ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε με πρόγραμμα και ευθύνη την κοινή προσπάθεια.

©2020 Alumni Saint Paul-Amicale. All Rights Reserved.